ERP systém je vhodný i pro malé a střední podniky

Co vlastně znamená zkratka ERP? ERP jsou počáteční písmena z anglického ,,Enterprise Resource Planning“, což v překladu znamená ,,Plánování podnikových zdrojů“.

schéma

Jedná se tedy o podnikový informační systém řídící a integrující všechny podnikové činnosti. Dříve fungovaly všechny podnikové oblasti naprosto samostatně. Předávání podstatných informací pak trvalo dlouhou dobu, navíc bylo doprovázeno komunikačními šumy a informace mnohdy přicházely opožděně, tudíž na ně management nemohl reagovat okamžitě. Všechny tyto skutečnosti vedly společně s rozvojem informačních technologií ke vzniku ERP systému.

Ten funguje na jednoduchém principu. Každý organizační útvar nacházející se v podniku potřebuje svou vlastní aplikaci, která bude vyvinuta v závislosti na speciálních požadavcích každého útvaru tak, aby plnila přesně jeho potřeby. To je samozřejmostí. ERP systém pak umožňuje komunikování a sdílení informací mezi všemi útvary v organizaci. Díky tomu jsou informace doručovány naprosto včas, bez jakýchkoliv komunikačních šumů a efektivně.
Každá firma má však jiné požadavky. Proto lze k systému přidávat různé moduly upravené speciálně pro každou konkrétní firmu.

zařízení

Příklady modulů

  • Fakturace (v základním modulu) – jedná se o fakturační program, jenž nabízí různé formuláře, jako jsou například nabídka, dodací list, potvrzení zakázky, platba v hotovosti, apod. Výhodou je tvorba různých statistik a propojení s účetním oddělením.
  • Provize – modul umožňující propočet provizí za prodejce, za zakázku či zákazníka.
  • Cenové tabulky – modul umožňující definování cen pro zákazníky, lze vkládat různé slevy, odstupňované ceny a podobné.
  • Plánovač jízd – optimalizuje jízdy za zákazníky tak, abyste zbytečně neprojížděli kilometry navíc. Program sčítá počet zákazníků i množství zakázek.
  • Import a předběžná evidence zakázek – umožňuje přebírání pořízených a upravených zakázek.
  • Mobilní sběr dat – umožňuje importování zakázek, dodávek či zpětných dodání přímo do centrály.
  • A mnoho dalších…