Kouzlo elektrických peněz aneb jak vydělat bitcoin?


O co se vůbec jedná? Co je vlastně bitcoin? Jednoduše lze konstatovat, že se jedná o digitální měnu. Ojedinělost bitcoinu spočívá v tom, že je navržen tak, aby nikdo, tj. ani autor či kdokoliv jiný, nemohl ovlivnit měnu. Stejně tak je nereálné padělání, ovládání peněžního toku či způsobit infalci. Vzhledem k tomu, že v síti se nenachází centrální bod, ani kdo by mohl eventuálně o síti rozhodovat.

dolry
 
Síť funguje osm let. V současné době pro platby existuje oficiální softwarový klient, který je v kompetenci péče dobrovolníků z celého světa a také několik volitelných klientů. Před sedmi lety byla uspořádána první konference o bitcoinu, ekonomice a veškeré možnosti a důsledky týkající se této digitální měny. Konference se pořádají v různých městech.
 
Jak vzniká tato měna?
 
Jedná se o bitcoinovou síť, která je tvořena počítači a prostřednictvím jednoduché aplikace propůjčí výkon počítače pro její potřeby, tj. pro řešení matematických úloh. Nové bitcoiny se dostávají do oběhu prostřednictvím těžby. Tato těžba probíhá v blocích.
 
Pro lepší představu lze vysvětlit jednoduše, kdy z imaginárního dolu je každých deset minut vytěžen jeden blok. Po vytěžení nového bloku každý, kdo má podíl na jeho těžbě, dostává rovným dílem určitou část odměny. Nový blok v rámci těžby obsahuje bitcoiny, ale také nové transakce, které jsou tímto způsobem ověřeny.
 
Je několik možností, jak vydělat bitcoin. Nabízí se hned několik eventualit. Mezi nejčastější náleží použití specializované směnárny, která funguje na bázi burzy, dále jsou k dispozici i bitcoinové směnárny. Další možností je přímá směna s jiným uživatelem, jenž je ochoten uskutečnit prodej.

minig
 
Nejčastější metodou je však těžba bitcoinů, ať už sám jedinec nebo prostřednictvím uskupení, tzv. poolu. Je důležité se o vše zajímat a obrátit se na kompetentní společnosti, kde vám poskytnou i rady o tom, jak vydělat bitcoin a zároveň i zjistit, zda je váš počítač dostatečně výkonný.