Kde nejčastěji najdeme vnitřní rolety den a noc?

Kde nejčastěji najdeme vnitřní rolety den a noc?

Okna obvykle slouží k tomu, abychom skrz ně viděli ven. Nesmíme však zapomínat, že je skrz něj vidět i dovnitř. To platí zvláště za tmy, když je uvnitř díky osvětlení větší světlo, než venku. A to se mnoha lidem nelíbí.

Není tedy divu, že se používají nejrůznější způsoby, jak okna zakrýt. Těmi nejobvyklejšími jsou nejrůznější závěsy či rolety. Obojí plní svůj účel, a u obou najdeme několik druhů. U rolet jsou pak jedním z druhů vnitřní rolety den a noc. Co to znamená?

rolety2

Jednoduše řečeno, jedná se o rolety, které nejen blokují za tmy pohled dovnitř, ale také během dne sluneční světlo. Můžeme si říkat, že asi příliš využití mít nebudou – vždyť kdo by chtěl u sebe neustále svítit? Avšak ačkoliv se to může zdát zvláštní, své využití rozhodně mají.

Najdeme je především v obchodech, kde je naopak žádoucí, aby zde byly neustále stejné světelné podmínky, bez ohledu na denní dobu. Možná se to může zdát zvláštní – přeci jen to značně zvýší účet za elektřinu, zvlášť u obchodů s větší plochou. Avšak jako vše ostatní, ani zde to není bezúčelné. Cílem samozřejmě není nic jiného, než dosažení zisku. Jak?

rolety4

Jednoduše řečeno, záměrem je zde zdržet zákazníka v prodejně co nejdéle. Čím více času tam totiž stráví, tím více věcí si koupí. A toho se dosáhne tím, že se mu zmate vnímání času. Ačkoliv si to totiž neuvědomujeme, plynoucí čas vnímáme především díky měnícím se světelným podmínkám. Pokud toto není, pak nemáme ponětí, jak dlouho jsme zde strávili.

Jistě i vám se už někdy stalo, že jste vyšli z obchodu a byli překvapeni, kolik už je hodin. A to je právě cílem této metody.

Samozřejmě je nutné si ujasnit, zda budou předpokládané výnosy vyšší, než náklady s tím spojené, ať už se jedná o jejich instalaci či účty za elektřinu zvyšované neustálým svícením. Avšak ve většině případů se ukazuje, že tomu tak je. Zdá se tedy, že tato metoda funguje, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Previous post Vše potřebné pro zaručené květenství hvězdníku
Next post Pohodlí v každém pokoji