Založení firmy online šetří nejen čas a peníze


Každý začínající podnikatel v České republice má takřka dvě možnosti, jak zahájit legálně svůj business. Pokud odhlédneme od akciových, komanditních společností či jiných forem, které jsou spíše specialitami.
podnikatel začátečník.jpg 
První eventualitou je živnostenské oprávnění. Je sice nejrychlejší a nejsnadnější pro fyzické osoby. Kdy postačí zajít na živnostenský úřad a požádat o zřízení živnostenského listu. Nevýhodou však je, že osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění je neomezeně za své podnikání odpovědná veškerým svým majetkem, ale rovněž společným jměním manželů apod.
 
Druhou a zároveň nejrozšířenější právní formou ohledně podnikání je společnost s ručením omezeným. Zde podnikatel ručí výhradně a pouze majetkem společnosti.
část klávesnice.jpg
 
Alternativní možnosti založení společnosti
 
Zde se nabízí tři způsoby. Vše je reálné, jestliže zvolíte založení svépomocí. Jedná se však o dosti zdlouhavý proces, který je především náročný na administrativu, byrokracii apod. Musíte si vyřídit veškeré formuláře a náležitosti sami. Jedná se o nejnáročnější variantu. Sice je zároveň nejčastější, avšak podnikatelé se dopouští dosti chyb, které odhalí až poté kontrola z úřadu.
 
Naopak nejvíce efektivní, snadná a nejrychlejší je varianta založení firmy online. Lze se shledat i s označením založení na klíč či na míru. V tomto případě se obrátíte na renomovanou společnost, která nabízí založení firmy online a vy máte jistotu, že vše bude zajištěno a vyřízeno správně. Pozitivní je, že vše lze učinit prostřednictvím internetu. Případně je zapotřebí pouze jedna osobní návštěva.
podnikatelé a kompetence.jpg 
Třetí možností je zakoupení již předzaložené společnosti, tzv. ready made. Je dosti oblíbeným způsobem. Hlavní výhodou je, že okamžitě lze začít podnikat. Mějte na paměti, že pouze v případě odkoupení od seriózní firmy, je tak vše bez potenciálního rizika. Pozitivní je, že jméno společnosti si můžete změnit.