Strojírenství vyžaduje i přesné měřicí přístroje, například dutinoměry

Strojírenství vyžaduje i přesné měřicí přístroje, například dutinoměry


Zhotovování kruhových otvorů v obrobcích je běžnou strojírenskou praxí a patří k nejstarším způsobům obrábění kovů. Základním nástrojem je vrták a s jeho pomocí lze zhotovit otvory s omezenou jakostí povrchu i přesností, co se týče tvaru a rozměrů otvoru. Jestliže chceme vyrábět otvory přesnější, které budou sloužit pro některé pohyblivé součásti, musíme předvrtaný otvor ještě něčím vylepšit. Pro tyto účely se využívají ve strojírenské praxi výhrubníky a výstružníky. Výstružník je tedy vlastně tím koncovým nástrojem, s jehož pomocí docílíme velmi přesného obrábění, a to i tam, kde se jedná o náročné výrobní procesy a součásti.

valivé ložisko

Výstružníky se běžně objevují v automobilovém a leteckém průmyslu, jsou zde nezbytné například pro zhotovování pohonných jednotek – spalovacích motorů, jejichž složitá konstrukce již sama o sobě napovídá, že tu vrtáky nemohou při obrábění dostačovat.

Jestliže použijeme ve výrobě kruhových otvorů výstružník, bude zapotřebí také provádět kontrolní měření. Bez měřicích přístrojů se žádný strojař neobejde a měřidel existuje celá řada, těmi nejznámějšími jsou posuvné měřítko a mikrometr, a máme-li měřit velmi přesně a důvěryhodně vnitřní kruhové otvory, musíme tu nasadit dutinoměr.

letecký motor

Dutinoměrům se přezdívá „Subita“ a jedná se o velmi rozšířená měřidla, bez nichž se přesná strojírenská výroba nemůže uskutečnit. Jsou zapotřebí zejména tam, kde se otvory zhotovují s velkým důrazem na přesnost, protože tu jde o uložení hřídele v díře s minimální vůlí, a kde dochází k pohybu jednotlivých součástí.

Dutinoměry jsou poměrně drahá měřidla, ostatně s tím se také počítá, neboť se jedná o výrobky v sériové výrobě s vyššími výrobními náklady a tím pádem i s vyšší pořizovací cenou. Uplatní se zejména při výrobě dopravních prostředků, strojů a mnoha technických zařízení, jako jsou turbíny, kompresory, generátory, kotle atd.

Previous post Výběr kočárku není radno uspěchat
Next post Pokud chcete zažít něco mimořádného, je kouzelník jasnou volbou