Zaměstnanost v ČR

Data o zaměstnanosti vždy publikují výsledky VŠPS. Cílem je hlavně ukázat to, kolik lidí pracuje či nikoli. Ale všemi výsledky se dnes nebudeme moc zabývat.

dotazník


V dnešní době momentálně existuje přes 150 000 volných pracovních pozic a jedná se o největší množství volných míst v celé historii. Zaměstnaných je asi 75% mužů a 65% žen. Zaměstnaných na plný úvazek je jen okolo 5 miliónů. Z toho tedy vyplývá, že velká většina v ČR nepracuje. Všechny pracovní pozice by mohly být zaplněny, jenže problém je v tom, že daná část obyvatelstva není schopna nebo ochotná si nějaké placené zaměstnání najít. Za velký ekonomický problém se považuje to, když daná osoba nepracuje déle než 1 rok.

hasiči


Co se týká nezaměstnanosti, dělí se na několik kategorií. Patří zde například nezaměstnanost dobrovolná, kdy osoba není schopna příjmout práci za danou cenu. Dále to může být nezaměstnanost frikční, kdy se jedná jen o krátkou pauzu mezi tím, než si daná osoba najde novou práci a pro ekonomiku to nepředstavuje žádný závažný problém.


Nejčastější důvody toho, proč lidé nechtějí pracovat je například malý plat nebo to, že se bojí, že budou ve špatném kolektivu. Největším důvodem je ale náhrada lidí za stroje. Mnoho lidí se obává, že za chvíli budou stroje již na všech pracovních pozicích a nebude možné si najít už vůbec žádnou práci, natož práci vhodnou pro konkrétní osobu či osoby.

notebook


V roce 2016 byla zaměstnanost úplně největší, ale na druhou stranu se zase zvětšovala ve všech věkových kategoriích.


U zaměstnanosti podle vzdělání se rozdělují pracovníci do tříd zaměstnaní, kterými jsou například specialisté (je zde nutné vysokoškolské vzdělání), úředníci (v dnešní době se už kladou nižší nároky, takže stačí pouze maturitní vysvědčení), řemeslníci a opraváři, montéři apod.

A do jaké kategorie patříte vy? Mezi zaměstnané nebo nezaměstnané? 

Previous post Je cyklista a cyklista
Next post SPORT SE PSY? PROČ NE!